N-Sensor ALS

 

  “Innovatieve techniek gecombineerd met agronomische kennis. “

Met de N-Sensor ALS is het mogelijk om verschillen in N toestand van een gewas te meten en deze verschillen te corrigeren door aangepaste N giften. Over of onder bemesting kan worden voorkomen.  Dit verhoogt de opbrengst, verbeterd de meststoffen opname en verminder het legering risico. De gewas stand wordt homogener wat zorgt voor een egalere afrijping, hierdoor is het gewas makkelijker en goedkoper te dorsen. De sensor straalt via een XENON lamp pulserende lichtbundels uit waarvan de reflectie via het gewas weer door 4 lenzen , met ieder hun eigen spectrum , wordt gemeten.

 

· Realtime strooien toepasbaar op div. merken strooiers

· Nauwkeurige ijklijnen beschikbaar voor Europese gewassen.

· Vastlegging van zowel biomassa als stikstof behoefte op kaart.

· 24 uur per dag inzetbaar door eigen lichtbron.

 

Door de ActiveLightSource (actief licht bron) is het mogelijk om dag en nacht te werken. De sensor is hierdoor nog langer en breder inzetbaar.